Bezpieczeństwo pożarowe jest dla nas najważniejsze

Już przeszło 20 lat specjalizujemy się w zabezpieczeniu ognioochronnym przejść instalacyjnych, badaniu hydrantów czy też innych usługach z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Posiadamy stosowne szkolenia, certyfikaty i referencje

Doradzamy oraz wykonujemy przejścia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi przepisami

Wykonujemy kompleksowe usługi zabezpieczeń przeciwpożarowych na terenie Wrocławia i okolic. Nasi monterzy posiadają wszystkie niezbędne szkolenia oraz duże doświadczenie. Po wykonaniu prac sporządzamy niezbędną dokumentację potrzebną do odbioru budynków przez Straż Pożarną czy nadzór budowlany.

Napisz do nasDowiedz się więcej

Badanie wydajności hydrantów na terenie Wrocławia i okolic już od 30 zł / szt. !

Mierzymy wydajność hydrantów i sporządzamy niezbędną dokumentację zgodną z polską normą !

Dowiedz się więcej

Nadzór i doradztwo w trakcie inwestycji

Wraz z moimi współpracownikami, pracujemy na budowach nadzorując realizację zabezpieczeń przeciwpożarowych. Pilnujemy, aby inwestor, główny wykonawca dostali to, za co zapłacili.

Uzgadnianie dokumentacji

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych uzgadnia dokumentację z zakresu ochorny przeciwpożarowej.

Ekspertyzy rzeczoznawców

Wykonujemy ekspertyzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynków istniejących.

Wyposażenie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy

Oferujemy wyposażenie obiektów w gaśnice zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.

Opracowanie i aktualizacja instrukcji bezpieczenstwa pożarowego

Prawidłowo opracowana oraz wdrożona Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego stanowi niezwykle pomocne narzędzie dla właściciela, zarządcy jak i każdego użytkownika budynku oraz służb ratunkowych podczas ewentualnego zdarzenia.

Wyznaczanie oraz oznakowanie dróg ewakuacyjnych

W każdym obiekcie może wystąpić nagłe zagrożenie, które sprawi, że trzeba będzie ewakuować znajdujące się w nim osoby. Oferujemy wyznaczenie oraz oznakowanie dróg ewakuacyjnych jak również wykonanie planów ewakuacyjnych.

Watch Dragon ball super