Wykonujemy usługi z zakresu przeglądów i badania wydajności ciśnieniowej hydrantów wewnętrznych jak i zewnętrznych

W świetle obowiązujących przepisów przegląd hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych wraz z pomiarem ciśnienia i wydajności  należy wykonywać przynajmniej raz w roku. Badanie przeprowadzamy na podstawie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 Nr 109. Poz. 719) oraz PN-EN 671-3
Każde badanie poświadczone jest stosownym protokołem badań.Posiadamy:

CERTYFIKAT AUTORYZACYJNY NA WYKONYWANIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z BADANIAMI, PRZEGLĄDAMI, KONSERWACJĄ HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH URZĄDZENIAMI, OPROGRAMOWANIEM FIRMY BIATECH SP. Z O.O.

Cennik badania wydajności hydrantów

 • Start
 • 1 SZT.
 • Hydrant zewnętrzny lub wewnętrzny
 • Do 10 KM od Wrocławia
 • Protokół z badania
PLN 99
Zamów
 • Medium
 • 3-5 SZT.
 • Hydrant zewnętrzny lub wewnętrzny
 • Do 15 KM od Wrocławia
 • Protokół z badania
PLN 40 /szt.
Zamów
 • PRO
 • Od 5 SZT.
 • Hydrant zewnętrzny lub wewnętrzny
 • Do 60 KM od Wrocławia
 • Protokół z badania
PLN ??
Zamów

Watch Dragon ball super